Nieuws

Uitwisseling over zorg en ondersteuning op oudere leeftijd

Trafen sich in der Altenwohnanlage Caritas-Marienstift in Rheine zum Austausch zu Themen der Gesundheits- und Altenhilfe. (v. l.) Marlen Achterkamp (Vorsitzende CDU Rheine), Klaus Jäger (Abteilungsleiter Gesundhe

Andrea Stullich, lid van het staatsparlement, bezoekt het bejaardentehuis Caritas-Marienstift.

Rheine. cpr. Andrea Stullich, lid van het deelstaatparlement voor de CDU, maakte ook een stop bij het bejaardentehuis Caritas-Marienstift in Rheine als onderdeel van haar campagnetour. Hier liet zij de deskundigen hun visie op de gezondheidszorg en de bejaardenzorg geven. Klaus Jäger, hoofd van het departement gezondheid en vergrijzing, en Relana Mersch, gerontologe van het departement sociale diensten, hebben beschreven op welke gebieden er behoefte is aan actie van de kant van de politiek. “Het algemene gebrek aan plaatsen in de intramurale zorg, vooral voor mensen met dementie, en de toenemende knelpunten in de ambulante zorg treffen ons allen als samenleving,” aldus Jäger. “Bovendien is er een merkbaar gebrek aan capaciteit in de begeleiding van senioren om tijdig en zo preventief mogelijk de juiste stappen te kunnen zetten in geval van een dreigende zorgbehoefte. In dit verband spelen begeleiding en hulpverlening aan verzorgende familieleden een steeds belangrijkere rol”. Mersch voegde daaraan toe dat met name dementerenden ook in de intramurale sector een aanzienlijk hoger niveau van zorg nodig hebben.

Een ander discussiepunt was de hervorming van de wet op de beroepen in de verpleegkunde en de daarmee samenhangende opleiding tot generalist in de verpleegkunde, waarvan de uitvoering resoluut werd gesteund door de minister van Volksgezondheid van NRW, Karl-Josef Laumann. Deze hervorming voorziet erin dat alle stagiairs in de verpleegkunde twee jaar lang een gemeenschappelijke, generalistische opleiding krijgen, waarbij zij in het derde jaar een specialisatie kunnen kiezen. “Het is nog te vroeg voor een evaluatie, maar vanuit ons oogpunt was het een juiste en verstandige stap”, aldus Jäger, die de hervorming eveneens toejuichte. “Bejaardentehuizen zoals het Caritas Marienstift worden door de hervorming niet benadeeld in de concurrentie met ziekenhuizen, aangezien de dagelijkse werkroutine constanter is in vergelijking met ziekenhuizen. Zo kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld meer continuïteit in relaties ervaren.”

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de situatie met de stagiairs waren ook onderwerpen van de intensieve uitwisseling. “17.413 mensen zijn vorig jaar in NRW met een verpleegopleiding begonnen – meer dan ooit tevoren”, aldus Stullich. In de concurrentiestrijd om stagiairs en geschoolde werknemers heeft Caritas Rheine zich ook als werkgever moeten herpositioneren. Door buitenlands personeel in dienst te nemen, naast haar eigen opleidingswerk, probeert Caritas Rheine ook het probleem tegen te gaan. “We kunnen de mensen in dienst nemen, maar we zouden graag zien dat verblijfsvergunningen en werkvergunningen sneller worden verwerkt,” legde Jäger uit, “en dat de beroepskwalificaties van buitenlandse vakmensen sneller worden erkend. Dan is er nog het probleem van het gebrek aan huisvesting voor nieuwe werknemers, vooral die uit het buitenland”. Om het tekort aan geschoold verplegend personeel tegen te gaan, wil de CDU in Noordrijn-Westfalen een welkomstpremie van 3.000 euro invoeren voor mensen uit niet-EU-landen die in hun thuisland al als verpleger hebben gewerkt, aldus Stullich: “Dat komt omdat ze bij ons vaak eerst een aanpassingskwalificatie moeten doorlopen en dus tijdens hun eerste periode in Duitsland navenant minder betaald krijgen.” De eenmalige betaling is bedoeld om het voor hen gemakkelijker te maken ver van huis een nieuwe start te maken.

Voor Jäger is het vanzelfsprekend dat Caritas ook mensen van andere religies of zonder denominatie in dienst neemt, maar men moet wel “de charitatieve waarden delen”. Stullich beloofde deze inzichten mee terug te nemen naar Düsseldorf. Het was de gesprekspartners echter ook duidelijk dat deze uitdagingen niet van de ene dag op de andere kunnen worden opgelost.