Nieuws

Het tempo bepalen voor inclusie – drempelvrij naar het doel

„Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“ Unter diesem Motto findet am 5. Mai auf dem Marktplatz in Rheine ein Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt.

Actiedag voor de gelijkheid van gehandicapten op donderdag 5 mei 2022 van 10.30 tot 14.00 uur op het marktplein in Rheine.

Rheine. cpr. “Versnellen voor inclusie – drempelvrij naar het doel!” Dat is het motto van de 31e nationale campagne voor de Europese Dag van protest voor de gelijkheid van personen met een handicap op 5 mei. In Rheine nodigen Caritas en de Adviesraad voor Gehandicapten van de gemeente Rheine u uit voor deze actiedag. Het vindt plaats op donderdag 5 mei 2022 van 10.30 tot 14.00 uur op het marktplein in Rheine.

Dit jaar is er speciale aandacht voor de deelstaatverkiezingen in NRW op 22 mei. “De campagne wil de aandacht vestigen op het feit dat mensen met een handicap natuurlijk ook een stem hebben, waarmee ze bij de verkiezingen naar de stembus zullen gaan”, legt Caritas-bestuurslid Dieter Fühner uit. Maar ondanks alle vooruitgang die op het gebied van integratie is geboekt, hebben wij als samenleving nog lang niet alle belemmeringen uit de weg geruimd.

“Waar stembureaus, verkiezingsdocumenten en partijprogramma’s niet drempelvrij zijn voor alle kiesgerechtigden, blijft deelname aan het politieke leven en de mogelijkheid van politieke besluitvorming volgens de normen van inclusie een opgave voor alle betrokkenen”, voegt Willi Rieps van het Caritas adviescentrum voor mensen met een handicap toe.

Het personeel van het adviescentrum voor gehandicapten en hun familieleden zal een krijtfoto maken. Daar kunnen belangstellenden een bericht achterlaten over wat voor hen belangrijk is bij het thema integratie, welke doelen zij samen willen bereiken of welke wensen zij voor de toekomst hebben.

Met deze actiedag willen Caritas Rheine, de gemeente Rheine en de Adviesraad voor Gehandicapten oproepen tot het wegnemen van barrières. Elke barrière verhindert de sociale participatie en de individuele mobiliteit van mensen met een handicap.