Nieuws

Gebruik van biociden tegen rupsen van de eikenprocessievlinder

Rheine. De brandharen van de rupsen, die een brandneteltoxine bevatten, kunnen soms aanzienlijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier. Contact met de bijna onzichtbare haren veroorzaakt huiduitslag, branderigheid en jeuk. In zeldzamere gevallen treden ernstiger reacties op, zoals irritatie van de luchtwegen, bindvliesontsteking of koorts.

Om de eikenprocessierups te bestrijden, zal Technische Betriebe Rheine daarom ook dit jaar weer een biocide-toepassing uitvoeren. Dit zal waarschijnlijk op 2 mei plaatsvinden. Het doel is de rupsen te besproeien door de boomtoppen van geselecteerde eikenbomen die in openbare ruimten of langs gemeentelijke wegen staan, te besproeien.

Het bacteriepreparaat Foray ES, dat op grond van de biocidewetgeving is goedgekeurd voor de bescherming van de menselijke gezondheid, heeft een geringe werkingsduur van ongeveer 2-3 dagen. Het werkt als een voedingsgif op deze vlinderrupsen. Het gebruikte preparaat is niet schadelijk voor mensen, andere dieren of planten. Het preparaat wordt reeds verscheidene jaren met succes gebruikt tegen EPS-rupsen in andere regio’s van Noordrijn-Westfalen en in Duitsland, alsook bijvoorbeeld in het aangrenzende Nederland. Over het gebruik en de toepassingsvoorwaarden in het district Steinfurt is in de afgelopen jaren al overeenstemming bereikt met de lagere natuurbeschermingsinstantie.

De TBR heeft een lijst opgesteld van ongeveer 1.300 eikenbomen die dit voorjaar bij het uitlopen van de bladeren en tijdens de eerste en tweede larvale ontwikkelingsfase van de EPS-rupsen eenmaal met het preparaat moeten worden besproeid. Het biocide zal door het geschoolde personeel van Technische Betriebe Rheine worden verspoten met behulp van een hogedrukturbinesproeier, ook wel spuitkanon genoemd. TBR zal de spuitbehandeling van de betrokken eiken uitvoeren op 3-4 dagen, waarschijnlijk vanaf maandag 02 mei 2022. Aangezien de spuitbehandeling zeer weersafhankelijk is, kunnen er onderbrekingen in het werkproces optreden. Het is de bedoeling dat de hele operatie uiterlijk op woensdag 11 mei 2022 wordt afgerond.

De biocidebehandeling zal worden uitgevoerd op eikenbomen die de afgelopen jaren regelmatig te kampen hebben gehad met zware EPS-plaag en die zich bevinden op bijzonder kwetsbare of gevoelige stedelijke/openbare gebieden. Naast sommige schoolpleinen, speelplaatsen en kwetsbare gebieden van stadsparken en groene ruimten, worden ook met EPS besmette eiken in afzonderlijke drukbezochte straten in de binnenstad en in sommige bijzonder bedreigde of aangetaste woongebieden met het Bt-preparaat behandeld.

De directe bewoners van straten en gebieden waar eiken met het bacteriepreparaat zullen worden besproeid, zullen vooraf via een korte brief worden ingelicht over de komende werkzaamheden en worden verzocht tijdens de directe werkzaamheden niet buiten te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Direct contact met de spuitnevel moet worden vermeden. De werkruimten zullen daarom in elk geval ook worden beveiligd. Als de werkzaamheden aan de eikenbomen in de wegruimte worden uitgevoerd, zullen er ook kortstondige afsluitingen en belemmeringen voor het weg- en fietsverkeer zijn. In het gebied van de Sandkampstraße, de Bergstraße en de Brückenstraße in Elte zijn tijdelijk relevante verstoringen van het wegverkeer te verwachten. Ook de toegang tot groenzones waar eikenbomen worden bespoten, zal tijdelijk onmogelijk zijn. De Technische Betriebe vragen om uw begrip in deze zaak.