Nieuws

Statenverkiezingen op 15 mei 2022 – Stad stuurt verkiezingsberichten

Mogelijkheid om per brief te stemmen vanaf dinsdag na Pasen, 19 april 2022

Rheine. Op 15 mei 2022 vinden de verkiezingen voor het 18e deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen plaats. Daarom zullen in de 15e en 16e kalenderweek de verkiezingsberichten worden toegezonden aan de ongeveer 57.000 kiesgerechtigden van de stad Rheine. De verkiezingskennisgeving zal in de vorm van een brief worden verzonden. Stemgerechtigd voor de deelstaatverkiezingen zijn Duitse staatsburgers die op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, sinds ten minste de 16e dag voor de verkiezing in NRW wonen of daar anderszins gewoonlijk verblijven en niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Zij die op 15 mei 2022 niet persoonlijk naar de stembus kunnen gaan, kunnen hun stem per brief uitbrengen. Om per brief te kunnen stemmen is een verzoek om een stembiljet nodig. U kunt een stembiljet en een document voor een afwijkend stembiljet aanvragen met behulp van het formulier op de achterkant van de verkiezingskennisgeving, informeel, schriftelijk, mondeling (niet telefonisch) of elektronisch. De volgende informatie is vereist: voor- en achternaam, geboortedatum en woonadres, indien van toepassing een afwijkend postadres.

Het is ook mogelijk om online een stembiljet en stemdocumenten per brief aan te vragen. Een overeenkomstig formulier is te vinden op de gemeentelijke homepage onder www.rheine.de > Rathaus & Service > Wahlen > Landtagswahl. Het formulier is ook gemakkelijk toegankelijk via de link www.rheine.de/briefwahl of de QR-code die op de verkiezingskennisgeving staat afgedrukt. De QR-code op de achterzijde van de verkiezingskennisgeving is gepersonaliseerd, zodat de kandidaat kan afzien van het invoeren van zijn/haar gegevens; alleen de geboortedatum en, indien van toepassing, een ander postadres moeten worden ingevuld. Het stembiljet en de documenten voor het stemmen per brief worden na de indiening van de aanvraag per post toegestuurd. Bovendien is het mogelijk om rechtstreeks bij het verkiezingsbureau van de stad Rheine een stembiljet en een afschrift van een stembiljet aan te vragen. Naast de verkiezingskennisgeving moet een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, legitimatiebewijs) gereed worden gehouden dat op verzoek kan worden getoond. Het is ook mogelijk om zonder stemkaart te stemmen.

Belangrijk: Wie namens een ander een stembiljet of een afschrift van een stembiljet aanvraagt en/of persoonlijk in ontvangst neemt, moet een schriftelijke volmacht overleggen.

Stemmen op het verkiezingsbureau

De levering van stembiljetten door het districtsbestuur van Steinfurt wordt aan het eind van de komende week verwacht, zodat het verkiezingsbureau van de stad Rheine op dinsdag na Pasen, 19 april 2022, met zijn werkzaamheden kan beginnen. De tot dan ontvangen verzoeken om afgifte van een stembiljet en om toezending van stembiljetten kunnen pas dan worden verwerkt en verzonden. Met deze vertraging moet bij de aanvraag rekening worden gehouden.

Naast het aanvragen en afhalen van stembiljetten kan het stemmen per brief ook gemakkelijk direct ter plaatse worden uitgevoerd. Het drempelloze verkiezingsbureau van de stad Rheine bevindt zich op de eerste verdieping van het nieuwe stadhuis. Het verkiezingsbureau is vanaf 19 april 2022 open van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur. Op vrijdag 29 april 2022 en de vrijdag voor de verkiezingen, 13 mei 2022, is het verkiezingsbureau geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Bovendien zal het verkiezingsbureau op twee zaterdagen (23 april en 7 mei 2022) open zijn van 8.00 tot 13.00 uur. Het verkiezingsbureau is telefonisch te bereiken op 05971/939-565 en per e-mail op