Nieuws

100% groen gas voor gemeentelijk vastgoed per 2025

Gemeente Borne is samen met een aantal andere Twentse gemeente een gezamenlijk inkoopproces gestart voor een Europese aanbesteding voor levering van groengas en/of CO2-gecompenseerd gas. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2025 het gemeentelijk vastgoed volledig wordt verduurzaamd met groengas.

2025: het juiste moment
Het gemeentehuis wordt over een paar jaar geïntegreerd met het Kulturhus in het Nieuwe Huis van Borne. Ook wordt Sportpark Het Wooldrik duurzaam gerenoveerd. Daardoor zal de gasbehoefte per 1 januari 2025 naar verwachting met circa 75% gedaald zijn. Daarom is 2025 het juiste moment om ook dan over te gaan op duurzaam gas. Een aantal andere Twentse gemeenten gaan per 2023 al over op gebruik van groengas.

Lokaal geproduceerd gas
Gemeente Borne en de andere samenwerkende gemeenten kiezen voor lokaal geproduceerd groen gas van AVI Twente B.V. (dochter van Twence Holding). Groengas is opgewaardeerd (geschikt gemaakt voor gebruik richting gebouwde omgeving) groengas,   en dus 100% duurzaam gas. Een mogelijke bron van groengas is bijvoorbeeld de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen.