Nieuws

Alleen in de storm

Hoewel de dierentuin gisteren niet open kon vanwege de stormwaarschuwing en de meeste dieren om veiligheidsredenen in de binnenverblijven moesten blijven, was er in ieder geval geen grote schade aan het terrein. Slechts twee grote stukken boom vielen op de bezoekerspaden. Maar deze konden snel door het personeel worden verwijderd. “We hopen u snel weer te mogen verwelkomen in onze dierentuin,” zei de dierentuindirectie.