Nieuws

Ooievaars arriveren

Het gekletter neemt toe, de nesten worden weer in bezit genomen: De eerste witte ooievaars zijn terug in de NaturZoo Rheine.

Met ongeveer 120 paren herbergt het NaturZoo-terrein tijdens het broedseizoen de grootste ooievaarskolonie van Noordrijn-Westfalen, misschien zelfs van Duitsland. Ongeveer 35 ooievaars blijven ‘s winters in Rheine, terwijl verreweg de meesten naar het zuiden vliegen.

De eerste repatrianten kwamen in de eerste dagen van februari aan. Sommige zijn te herkennen aan het feit dat hun verenkleed niet helder wit maar vuilgrijs is. Men vermoedt dat het gaat om “vuilnisbelt ooievaars”, d.w.z. ooievaars die in Spanje overwinterden en op vuilnisbelten foerageerden, met verontreiniging tot gevolg.

De repatrianten nemen bezit van de bestaande nesten, meestal die waarin zij het vorige jaar hadden gebroed. Sommige beginnen nog in februari eieren te leggen, maar het hoogtepunt van de komst van de ooievaars en de eigenlijke start van het broedseizoen vindt pas begin maart plaats.