Nieuws

Bomen vallen voor sloop

Een poster in de etalage herinnert ons aan betere tijden.

https://youtu.be/3U6KNKBc6x4

Rheine. “Ter voorbereiding van de reconstructiewerkzaamheden aan het centrum van het stadhuis is de kap van drie platanen, die thans direct voor de gevel van het Hertiegebouw (Staelscher Hof) staan, aangevraagd en goedgekeurd.” Dat heeft het stadsbestuur aangekondigd. “De bomen zijn geclassificeerd als beschermde bomen volgens de huidige statuten voor de bescherming van bomen, vanwege hun stamomtrek tussen 81 en 112 cm. Aangezien de omliggende binnenstedelijke gebieden zeer beperkt zijn en er voldoende ruimte moet worden gegarandeerd voor de toegang van de bewoners, de toegangsmogelijkheden van de brandweer en de bouwplaatsvoorzieningen van twee toekomstige bouwplaatsen (stadshotel/stadhuiscentrum) in dit gebied, is de kap noodzakelijk. Indien de bomen behouden zouden blijven, zou het bouwproject voor het centrum van het stadhuis slechts met aanzienlijke beperkingen en tegen hoge economische kosten kunnen worden uitgevoerd. Daarom werd de kapvergunning officieel verleend.”

De werkzaamheden zijn gepland voor donderdag 20 januari 2022.

Het behoud of de verplaatsing van de drie beschermde bomen is van tevoren intensief onderzocht. Verschillende deskundigen waren dan ook van mening dat de voorgestelde verplaatsing van de bomen moeilijk was en weinig kans van slagen had, en raadden deze dan ook af. De uitzonderlijke vergunning voor het vellen van de bomen is verleend op voorwaarde dat er gelijkwaardige vervangende aanplantingen worden aangebracht. Overeenkomstig de bijgewerkte statuten inzake boombescherming van 2021 zullen voor de drie te vellen bomen zes loofbomen van dezelfde of een gelijkwaardige soort worden geplant en permanent in stand worden gehouden.

In het kader van de herinrichting van Staelscher Hof wordt daarom momenteel onderzocht of alle zes vervangende aanplantingen in het gebied van Staelscher Hof kunnen worden ondergebracht, dan wel of voor de drie extra bomen een apart gebied binnen de stedelijke ruimte moet worden gezocht. De verdere procedure zal worden overeengekomen met de verantwoordelijken van de afdeling Milieu, klimaatbescherming en groene planning. De planning van de vervangende beplanting zal ook in dit proces worden gecoördineerd. Als alle zes bomen op de binnenplaats van Stael kunnen worden herplant, zou dat vanaf 2026 mogelijk zijn. Als de aanplantingen worden gesplitst, kan de aanplant van bomen worden vervroegd naar een mogelijk alternatief gebied.