Nieuws

De stad stuurt belastingaanslagen uit

In de komende week (2e week) verstuurt de gemeente Rheine de belastingaanslagen voor het jaar 2022.

De aankondigingen van hondenbelasting zijn permanente aankondigingen. De aankondigingen van 2019 blijven geldig voor de volgende jaren. Indien er zich in het voorgaande jaar geen wijzigingen hebben voorgedaan, zullen de hondenbezitters geen nieuwe kennisgeving ontvangen. De hondenbelasting is verschuldigd op de vervaldagen 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november, telkens ten belope van een vierde van de jaarlijkse belasting. Evenzo blijft het hondenbelastingstempel geldig tot en met 2022.

Met het aanslagbiljet worden alle huiseigenaren en eigenaren van land- en bosbouwbedrijven op de hoogte gebracht van de verschuldigde onroerendezaakbelastingen A of B, alsmede de heffingen voor vuilophaal, water- en grondvereniging, stormwater, straatreiniging en winteronderhoud.

De afvalzegelstempels 2018 voor de restafval- en GFT-bakken zijn geldig tot nader order.

Voor vragen over de bekendmakingen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Belastingdienst van de gemeente Rheine, telefoon 939-301, -302, -303, -304 of -305, of per e-mail. In verband met de Corona-pandemie is het bezoek aan het belastingkantoor voor uw bescherming en die van het personeel alleen mogelijk na telefonische afspraak en met een bewijsstuk van 3G.

De online formulieren op www.rheine.de zijn onder andere: Bestellingen/wijzigingen van vuilcontainers, aanvraag tot vrijstelling van de vuilnisbak voor organisch afval, aanvraag tot vorming van een afvalgemeenschap, registratie en deregistratie van de hondenbelasting, alsook het mandaat voor automatische incasso. Bovendien kunt u actuele informatie over de hervorming van de onroerendgoedbelasting vinden op www.rheine.de/grundsteuer.