Nieuws

Verbouwing van het centrum van het stadhuis

Het hoofdidee van het architectonisch ontwerp is het gebouwencomplex bestaande uit Stadhuiscentrum 1 en 2 stedenbouwkundig op te waarderen en het gehele gebouw ruimtelijk en structureel te reorganiseren

.

Het doel is de verblijfskwaliteit in de gebouwdelen te verhogen, voorheen braakliggende terreinen in de nieuwe gebruiksstructuur te integreren, de zichtbaarheid van de speciale functionele eenheden in de totale structuur te vergroten en de padenverhoudingen binnen het gehele complex te verbeteren.

De vorming van de steeg naar het nieuwe hotelgebouw, de uitbreiding van de passage met grote lichtkoepels en de aanleg van een nieuw binnenplein in het Stadhuiscentrum 2 dragen met hun natuurlijke lichtinval en de daaruit voortvloeiende visuele relaties in belangrijke mate bij tot de kwaliteitsverbetering van het interieur. Bovendien zullen de verschillende gebruiksfuncties in het gebouw zodanig worden herschikt dat zij in hun onderlinge interactie een functionele meerwaarde krijgen

.

.Herinrichting Stadhuiscentrum, 55 KB
Kostendashboard Stadhuiscentrum, 89 KB
Kostensjabloon Stadhuiscentrum, 115 KB
Overzichtsschema Stadhuiscentrum, 313 KB