Nieuws

Feestelijke toespraken voor de verjaardag

Burgemeester Dr. Peter Lüttmann heette de gasten van de zustersteden welkom in de aula van de Euregioschool

Voorzitter Reiner Wellmann was verheugd over de bijeenkomst in Rheine