Nieuws

Taken en doelstellingen van de gemeentelijke sociale planning

Stefan Jüttner-von der Gathen, Lena Ellenberger, Gabriele Schmidt, Ann-Kristin Reher (van links)

“Sociale rapportage van de staat, gemeentelijke sociale planning en de toekomstige uitvoering in Rheine”, een logge werktitel die op 16 september jl. tijdens een informatiebijeenkomst van de sociale dienst werd behandeld. Ongeveer 50 mensen van de sociale commissie, de adviesraden, van de vrijwilligersorganisaties en met deskundige planners van de stad Rheine namen deel om te discussiëren over taken en doelen van de gemeentelijke sociale planning en daarmee betere participatiemogelijkheden en gelijke levensomstandigheden voor alle burgers in Rheine.

“Sociale planning verschaft ons belangrijke informatie en criteria voor de strategische doelgerichtheid in onze stad”, benadrukte burgemeester dr. Peter Lüttmann in zijn openingstoespraak. Gabriele Schmidt van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van Noordrijn-Westfalen verduidelijkte dat de deelstaat het district Steinfurt in het sociaal verslag van NRW alleen onder de loep neemt in vergelijking met de andere districten en zelfstandige steden. Dit maakt het des te belangrijker om voor Rheine een apart sociaal verslag op te stellen met de stadsspecifieke sociale levensomstandigheden.

Ann-Kristin Reher van de Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (Vereniging voor Innovatieve Werkgelegenheidsbevordering) legde uit hoe het sociaal verslag past in het basisconcept en het begrip van strategische geïntegreerde sociale planning. Zij maakte duidelijk dat sociale planning zowel een steun als een motor voor de bestrijding van armoede is.

In een volgende stap heeft de nieuwe sociaal planner, Lena Ellenberger, uitgelegd hoe sociale planning in Rheine er in de praktijk uit moet zien. Het is de bedoeling om elk jaar een sociaal verslag voor Rheine op te stellen en bij te werken met basisanalyses en wisselende aandachtspunten. “De inhoud van dit sociaal verslag mag niet louter bestaan uit statistieken en kolommen met cijfers, maar moet voorzien zijn van strategische en concrete voorstellen voor maatregelen,” legde Lena Ellenberger uit.

De rol van de sociale commissie, de deskundige planners van de stad Rheine en de vertegenwoordigers van de onafhankelijke welzijnsorganisaties in het sociale planningsproces werd uiteengezet in het tijdschema voor de komende maanden. In het eerste sociaal verslag “Rheine 2022” ligt de nadruk op huisvesting. De centrale doelstelling is dan ook het creëren van betaalbare huisvesting die beantwoordt aan de behoeften van verschillende bevolkingsgroepen. Bijzondere steun moet worden verleend aan degenen die reeds met woningnood te kampen hebben of die met een beperking of handicap leven. Alleenstaanden en ouderen die het risico lopen eenzaam te worden, alsmede alleenstaande ouders (in meer dan 90% van de gevallen vrouwen) met kinderen onder de 6 jaar, moeten ook aandacht krijgen in dit sociaal verslag. Concrete voorstellen moeten ook helpen om deze bevolkingsgroepen hulp te bieden.

In gemodereerde kleine groepen werden de van tevoren gepresenteerde doelstellingen besproken en werden nieuwe perspectieven en ideeën geïntroduceerd. Zo werden bijvoorbeeld ook het onderzoek naar leegstand in de buurt van het stadscentrum en de omzetting daarvan in woonruimte genoemd als verdere behoeften aan actie. Meer openbare huisvesting, behoorlijke huisvesting voor iedereen en speciale vormen van huisvesting die worden bevorderd, waren verdere suggesties. Wat de sociale achterstand en het gebrek aan participatie betreft, werden ook meer gratis diensten voor de burgers in Rheine algemeen gewenst.

“We zijn er vanavond in geslaagd de beslissende personen voor een succesvolle uitvoering van de sociale planning in de stad Rheine bijeen te brengen en de aftrap te geven voor het proces”, aldus Stefan Jüttner-von der Gathen, hoofd Sturing en Planning van de Sociale Dienst. Tot slot bedankte Wiebke Gehrke, hoofd van het departement voor scholen, sociale zaken, migratie en integratie, alle deelnemers voor hun grote belangstelling en goede ideeën.