Nieuws

D66 wil interpellatiedebat over financiën

Fractievoorzitter Ernst Janssen van D66 heeft onmiddellijk een interpellatiedebat aangevraagd, nadat RTV Oost vandaag bekend maakte dat Borne helemaal onderaan het lijstje van alle gemeenten bungelt voor wat betreft de financiële positie. Borne krijgt het rapportcijfer drie van BDO Accountants & Adviseurs in haar Benchmark over het jaar 2020.

“De motivering voor het aanvragen van een interpellatiedebat is gelegen in het feit dat, zoals wij al eerder en bij herhaling hebben gesteld en nu weer uit recent onderzoek van BDO accountants blijkt, de financiële positie van Borne zeer verontrustend slecht was en is en wel zodanig dat er nu moet worden gedebatteerd over de vraag op welke wijze er nu eens echt orde op zaken wordt gesteld”, aldus Janssen.

Ook de VVD is direct in de pen geklommen. Leo Graafhuis: “Dit rapportcijfer is geheel in tegenspraak met het beeld dat het college ons wil doen geloven. Ook al gaat de benchmark over 2020, graag uw schriftelijke reactie op deze benchmark en welke uitkomst u over 2021 verwacht.”

Twijfels

De financiële resultaten van Borne waren jarenlang zorgelijk, met flinke bezuinigingen en verhogingen van de onroerendzaakbelasting tot gevolg. In de eerste helft van het vorige jaar zou er een kentering zijn gekomen, met name vanwege meer middelen vanuit het Rijk, waardoor grote investeringen zoals ’t Wooldrik en het Huis van Borne toch doorgang konden vinden. Maar twijfels aan de rooskleurige uitleg blijven hardnekkig. (AJ)

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.